TSO / BSO

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse Opvang Wisperweide biedt de kinderen de gelegenheid om op school gebruik te maken van de Tussenschoolse Opvang. De TSO wordt gecoördineerd door Kind & Co Ludens. Met een team van (vrijwillige) overblijfkrachten wordt er naar gestreefd om de TSO een gezellig en sociaal gebeuren te laten zijn. Na het gezamenlijk eten en drinken is er voor de kinderen voldoende tijd om vrij te spelen en zo nieuwe energie voor de middag op te doen.

Wilt u gebruik maken van de TSO dan dient u zich aan te melden via de website www.kmnkindenco.nl.

Het tarief per TSO-moment is € 2,50. Vanuit het hoofdkantoor wordt maandelijks achteraf een factuur naar u verstuurd voor de gebruikte TSO-momenten.

Mirjam van Galen Last

Coördinator TSO Wisperweide

Tel nr: 06 – 50099411

E-mail:  tso@wisperweide.nl

Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse opvang (voor en na school) wordt bij ons school verzorgd door Kind & Co Ludens en Kidswereld.

Wilt u hier gebruik van maken, dan regelt u dit rechtstreeks met één van deze aanbieders.

Kind & Co Ludens

Kinderopvang Kidswereld