Leerlingen

Als leerlingen zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen in de groep en op school voelen ze zich daar ook verantwoordelijker voor. Een van de manieren om de betrokkenheid te vergroten is met een leerlingenraad. Wisperweide juicht het organiseren van een leerlingenraad van harte toe.

Deelnemen aan een leerlingenraad is leerzaam. Leerlingen leren er dat je invloed kunt uitoefenen op zaken die je dagelijks aangaan. In de raad mogen ze meedenken over de aanschaf van nieuwe materialen voor het schoolplein of het kiezen van een goed doel voor een sponsorloop. Op deze manier vergroot een leerlingenraad betrokkenheid.

Leerlingen leren ook dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen. Zo leren ze te om te denken vanuit de belangen van álle leerlingen: het algemeen belang. Daarmee wordt ook bijgedragen aan actief burgerschap. Een school die functioneert als een democratische leer- en leefgemeenschap geeft ook leerlingen inspraak. Door het meedenken en meebeslissen leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen.