Identiteitscommissie


Identiteitscommissie
De identiteitscommissie is belast met het adviseren van de directie en de MR t.a.v. de identiteit van
Wisperweide. Zij denken mee met de doorontwikkeling van de identiteit en bewaken de lijn van de
visie met wat er in de FER (FusieEffectRapportage) is afgesproken.

De identiteitscommissie bespreekt de naleving hiervan en kan gevraagd en ongevraagd advies
uitbrengen aan de directie over identiteitsvraagstukken.