Leerlingenraad

De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen.

De verkiezingen voor de leerlingenraad worden samen met de directeur geregeld. Tijdens de vergaderingen is er de directeur aanwezig die een coachende rol heeft. Vier keer per jaar komt de leerlingenraad van Wisperweide bijeen om te vergaderen. Ze bespreken samen met de directie wat er beter zou kunnen op school.

De leerlingenraad van Wisperweide bestaat uit 8 leerlingen die alle kinderen van de school vertegenwoordigen. De leerlingen uit de raad, afkomstig uit de groepen 5, 6, 7 en 8, zijn democratisch gekozen door hun medeleerlingen.