Kwaliteit

Als school streven we kwaliteit na, in de breedste zin van het woord. Onderwijskwaliteit is meer dan de scores die je als school haalt… ons belangrijkste doel is: eruit halen wat erin zit. Bij elke leerling

De onderwijsinspectie is een overheidsinstantie die controleert of de kwaliteit van het onderwijs goed is en of de regels nageleefd worden. De inspectie van het onderwijs bezoekt scholen, voert er een kwaliteitsonderzoek uit en evalueert de uitkomst met de schoolleiding en het schoolbestuur.

Dit houdt ons als school niet alleen scherp, bovenal blijven we leren van en met elkaar.