OR

De ouderraad (OR) wordt gevormd door ouders, een aantal leerkrachten en het ouderraad-bestuur.

Onderverdeeld in verschillende werkgroepen geven zij invulling aan allerlei activiteiten. Denk hierbij aan de werkgroepen Sinterklaasfeest, Kerst, de Avondvierdaagse en het jaarlijkse schoolreisje.

Om alle activiteiten en feestelijkheden te kunnen organiseren, wordt van de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de OR. De OR is budgetverantwoordelijk.

De ouderrad is te bereiken via OR@wisperweide.nl