Interne contact persoon

Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning door de interne contactpersoon (ICP) op school. De ICP luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon (EVP) voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Elke ouder of leerling kan op hem of haar een beroep doen als er een probleem is, van welke aard dan ook, waarover u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie wilt of durft te praten of waar u samen niet uitgekomen bent. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

De interne contactpersonen op de Wisperweide zijn: Brenda Rebel (leerkracht groep 7/8) en Erik Lemke (leerkracht groep 4 en 6). 

Pestprotocol

De externe vertrouwenspersoon

Als het nodig mocht zijn, wordt u met uw klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon. De EVP heeft geheimhoudingsplicht.

Voor Talent Primair zijn mevrouw Marjon ten Heggeler en de heer Jeroen Meiboom de externe vertrouwenspersonen. Beiden zijn als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon werkzaam bij de CED-Groep en bereikbaar via:

T          (010) 407 15 99

E          evp@cedgroep.nl

W         www.cedgroep.nl

P          CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam.