Onze school

Wisperweide is een basisschool waar geen onderscheid gemaakt wordt tussen gezinnen met verschillende culturen en godsdiensten. Er wordt integraal levenbeschouwelijk onderwijs gegeven. Ieder kind is uniek en ieder kind is welkom. In een gestructureerde en uitdagende omgeving wordt de nieuwsgierigheid van onze leerlingen geprikkeld, zodat zij zich op een verantwoorde, veelzijdige en persoonlijke manier ontwikkelen. We creëren een veilige, warme omgeving die volop ruimte biedt om te groeien. Groei in een fijne en geborgen setting, waar leerkrachten en leerlingen elkaar kennen en respecteren. Dat geeft een groot gevoel van veiligheid en vertrouwen. 

Onze leerlingen leren zelfstandig hun werk plannen en uitvoeren, verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes en samenwerken met andere kinderen. Ook leren kinderen efficiënt omgaan met hun tijd en reflecteren op hun eigen werk en gedrag. Ons doel is om leerlingen uit te laten groeien tot verantwoordelijke, zelfstandige volwassenen die later samen deel uitmaken van onze diverse en multiculturele samenleving. Ouders zijn daarbij onze belangrijkste partners.

Op Wisperweide hechten wij, naast de kernvakken, veel waarde aan kunst- en cultuuronderwijs en bewegingsonderwijs. Daarom werken wij samen met gemotiveerde vakdocenten voor muziek en lichamelijke oefening.