Ouderparticitatie

Hoe kunt u als ouder een actieve rol spelen op de Wisperweide?

Bijvoorbeeld door te helpen bij verschillende evenementen, zoals het begeleiden van de kinderen buiten de school zoals bij uitjes. En door te assisteren bij activiteiten en festiviteiten in de klas of in de school. Of door een bijdrage te leveren aan het onderwijsprogramma door een gastles te verzorgen over een onderwerp binnen uw professie of interesse. Ook kunt u meehelpen door deel uit te maken van een werkgroep samen met andere ouders (en vaak ook leerkrachten). Denk bijvoorbeeld aan een werkgroep Sinterklaas, Sportdag of Kunst en Cultuur.

Tevens kunt u bijdragen aan de meer beleidsinhoudelijke zaken, door mee te denken, activiteiten te organiseren en mee te discussiëren in de ouderraad (OR) of identiteitscommissie of  medezeggenschapsraad (MR).